Sản phẩm ăn liền từ Tảo xoắn

 Natto tươi 70 g  Natto tươi 70 g
40,000₫

Natto tươi 70 g

40,000₫

 Vừng đen tảo xoắn 60g  Vừng đen tảo xoắn 60g
60,000₫
 Vừng lạc tảo xoắn 60g  Vừng lạc tảo xoắn 60g
60,000₫
 Vừng trắng tảo xoắn 60g  Vừng trắng tảo xoắn 60g
60,000₫