Tất cả sản phẩm

 Rượu Đông trùng hạ thảo khô 1L Rượu Đông trùng hạ thảo khô 1L
500,000₫
 Tảo xoắn tươi Michio 500 gam Tảo xoắn tươi Michio 500 gam
400,000₫
 Sữa chua tảo xoắn 100 gam Sữa chua tảo xoắn 100 gam
10,000₫
 Sữa chua tảo xoắn 60 gam Sữa chua tảo xoắn 60 gam
6,000₫
 Tảo xoắn Michio Spirulina (60 viên) Tảo xoắn Michio Spirulina (60 viên)
135,000₫
 Đậu tương lên men Nattokinaza 100v Đậu tương lên men Nattokinaza 100v
215,000₫
 Bột đậu tương lên men Nattokinaza Bột đậu tương lên men Nattokinaza
200,000₫
 Đông trùng hạ thảo (khô) Đông trùng hạ thảo (khô)
500,000₫
 Tảo xoắn Michio (100 viên) Tảo xoắn Michio (100 viên)
215,000₫
 Bột tảo xoắn Michio Spirulina Bột tảo xoắn Michio Spirulina
250,000₫
 Tảo xoắn tươi Michio 100 gam Tảo xoắn tươi Michio 100 gam
100,000₫